Strona główna Aktualności System intranetowy dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

System intranetowy dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

2013-12-06

Dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system intranetowy – Elektroniczna Nauka, Dydaktyka i Organizacja „E-NDO”, z którego korzystają pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni uczelni.

Głównym założeniem dot. projektu „E-NDO” było dostarczenie pracownikom DSW narzędzi sprawozdawczych w podstawowych obszarach ich codziennej pracy wraz z niezbędną integracją z systemem Ministerstwa Edukacji Narodowej „POL-On” oraz systemem okresowych ocen pracowników.

System „E-NDO” ułatwia składanie sprawozdań pracownikom naukowo-dydaktycznym w zakresie trzech obszarów: dorobku naukowego, pracy dydaktycznej oraz uczestnictwa w zadaniach związanych z organizacją pracy uczelni. Wprowadzone tu dane udostępniane są innym, uprawnionym pracownikom uczelni. W ten sposób można, np.: szybko dotrzeć do informacji o działaniach podejmowanych przez konkretną jednostkę uczelni lub jej poszczególnych pracowników w określonym przedziale czasu i w prosty sposób wygenerować zestawienie.

Integralną częścią E-NDO jest system okresowych ocen pracowniczych. Ocena ta dokonywana jest przez przełożonych na podstawie wprowadzonych do intranetu informacji dot. wszystkich 3 obszarów (dorobek naukowy, praca dydaktyczna oraz uczestnictwo w zadaniach organizacyjnych uczelni)
Ponadto, system umożliwia eksport danych do ministerialnego systemu „POL-On”, w którym to uczelnie wyższe zobowiązane są do składania cyklicznych sprawozdawań z podejmowanych przez siebie działań.

Podsumowując: zadaniem stworzonego przez nas systemu intranetowego „E-NDO” jest przede wszystkim uproszczenie codziennej pracy, wprowadzenie ocen okresowych oraz usprawnienie przepływu informacji pomiędzy jednostkami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Dolnośląska Szkoła Wyższa – to najlepsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku (Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013) kształcąca licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów na kierunkach pedagogicznych, nauk społecznych, dziennikarstwa oraz technicznych.